PvPvE Rules

อ่านกฏให้ละเอียดก่อนเล่น
Please read all the General Terms and Conditions attentionally

การตัดสินใจของทีมงานถือว่าเป็นอันสิ้นสุด
The team decision is final.
หากไม่เข้าใจข้อไหนกรุณาสอบถามทีมงาน! หากมีกฏข้อไหนควรแก้ไขสามารถแจ้งทีมงานได้เลย ทีมงานพร้อมจะรับฟัง
Please ask the team for any questions about the General Terms and Conditions that should be correct. If there are any misunderstandings, you can inform the team right away.
The team is ready to hear all the inquiries about the appropriateness and seriousness of wrongdoing.

กฏระเบียบ

- กรุณาอ่านกฏของเซิฟและปฏิบัติตาม หากทำผิดกฏโดยอ้างว่าไม่ทราบกฏเซิฟ จะถือว่าจงใจละเลยกฏ และมีโทษแบนทันที
- ห้ามใช้ช่องโหว่ของกฏหรือเกมกระทำการผิดกฏหรือสิ่งที่ไม่ควรทำเด็ดขาด(ปั้มของ หรืออื่นๆ)
- ห้ามใช้โปรแกรมช่วยเล่น
- ห้ามขายของเป็นเงินจริงเด็ดขาด
- ห้ามรบกวนปั่นป่วน แกล้งหรือรบกวนผู้เล่นอื่นในช่วงเวลา PVE
- ห้ามสร้างสิ่งก่อสร้างทับจุดเกิดทรัพยากรหลัก
- ห้ามสร้างบ้าน/ป้อมลอยฟ้า [ เด็ดขาด ]
- ห้ามกั๊กพื้นที่บ้านเกินกว่าเหตุ ไม่มากจนเกินไป
- ห้ามสร้างป้อมปืน,สิ่งก่อสร้าง บริเวณเสาฟ้า แดง เขียว ทุกเเมพ เสาทำภารกิจ เเละห้ามตั้งหน้า ทางเข้าถ้ำ หรือบริเวณ ปากถ้ำ ในถ้ำ Artifact ,สถานที่มี Rune และ item ที่มีแค่จุดเดียวในแมพ เด็ดขาด
- ห้ามทำนกกล่องหรือกล่องปิดตัวสัตว์ทุกชนิด วางพื้นต่อจาก platform ได้แค่ด้านละ 1 บล็อคเท่านั้น (อนุญาตแค่ ฟาวเล็ก (Foundation) เท่านั้น) และสามารถสร้างเพื่อปิดบังคนขี่สัตว์ได้
- ห้ามวาง C4 ก่อนเวลา PVP เด็ดขาด
- ห้ามสร้างสิ่งก่อสร้างหรือเเคมป์ก่อนเวลา PVP
- การสร้าง Camp ฝ่ายบุกสามารถกักพื้นที่ได้ เเละสามารถ ทิ้งเเคมไว้ได้หาก Camp ยังไม่เเตกแต่ต้องเหลือ Camp หลักไว้อย่างชัดเจนหากเหลือเเต่ ฟาว หรือ เเค่เศษๆ Camp ให้ลื้อทิ้งทันทีหลังหมดเวลา PVP
- ฝ่ายบุกห้ามทำการ สร้าง/ต่อเติม/วางของ ใดๆเพิ่มรวมไปถึงการซ่อมทุกกรณีในเวลา PvE แต่สามารถรื้อถอนได้
** ทำการแคปรูปหลัง PvP ไว้เสมอเพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ (อนุญาตให้ตัวแทนเผ่า 1 คนทำหน้าที่การแคปรูปเท่านั้น) **

- (กรณีโดน Raid)ฝ่ายตั้งรับห้ามทำการ สร้าง/ต่อเติม/วางของ ใดๆเพิ่มรวมไปถึงการซ่อมทุกกรณี ในเวลา PvE ของวัน ที่มีการ PvP (ศ ส อา)
** ทำการแคปรูปหลัง PvP ไว้เสมอเพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ (อนุญาตให้ตัวแทนเผ่า 1 คนทำหน้าที่การแคปรูปเท่านั้น) **

- ห้ามทำการคีบผู้เล่นในเวลา PvE (ทำการเรียก, ให้ชดเชย, ฆ่า, เตะออก, แบน | ตามลำดับ)
- ในกรณีที่ทำการ Unlocked แล้วมีการขโมยของเกิดขึ้น ทางทีมงานไม่รับผิดชอบเนื่องจากเป็นความประมาท ของผู้เล่นเอง
- ประตู Dino ที่นำมาไว้จับสัตว์ต่างๆ หลังใช้งานเสร็จแล้ว ต้องทำการทำลายทิ้งทันที
- แคมป์ของฝ่ายบุก ต้องเก็บใน 24 ชั่วโมงหลังจบ PVP(ก่อน 23.00น ของวันจันทร์)
- กรณีที่เกิดข้อความผิดพลาดต่าง ๆ จากฝั่งของเครื่อง Server และเกิดความเสียหายต่อสิ่งของ/Dino ทางผู้เล่นสามารถแจ้งทีมงานเพื่อรับคืนได้ (ไม่รวมข้อผิดพลาดจากระบบเกมที่มีอยู่แล้วในเซิฟเวอร์หลัก)
- กรณีที่ผู้เล่นเกิดความผิดพลาดต่าง ๆ เช่น ผู้เล่นเสียชีวิตเองโดยความประมาท/โดนสัตว์ฆ่า/ความผิดพลาดจากตัวเกมของผู้เล่น รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเกมเพลย์ของผู้เล่นเอง เช่น บ้าน auto decay dino หลุดเคลมเพราะไม่ออนภายใน 8 วัน ฯลฯ ทางทีมงานไม่ชดเชยให้ในทุกกรณี (แจ้งเรื่องสอบถามมาก่อนได้)
- ห้ามสร้างสิ่งก่อสร้างต่ำกว่า Platform ทั้งบนเรือและ Dino (ยกเว้น Dino ฟาร์ม)
- ห้ามสร้างสิ่งปลูกสร้าง,ป้อมปืนหรือสิ่งอื่นใด ทับ,ขวาง บริเวณจุดเกิด (มีการร้องเรียน,พบ ลบทิ้งทันที) (จุดเกิดดูที่นี้ คลิก )

- กรณีการเรียกร้องขอของคืน จำเป็นจะต้องมีหลักฐานในการขอคืนของทุกกรณี
(กรณีไม่มีหลักฐาน จะขึ้นอยู่กับแอดมินในการตัดสินใจ ว่าจะได้รับของมาก-น้อย แค่ไหน)
** หากแจ้งข้อมูลเท็จ ทางทีมงานขอทำการ Ban ทุกกรณี **

- จำกัดสิ่งปลูกสร้าง 17500 ชิ้นในช่วงเวลา PVE
- ไม่อนุญาตให้ทำพันธมิตรระหว่างเผ่า
- รายชื่อถ้ำดังต่อไปนี้ไม่อนุญาตให้สร้างสิ่งปลูกสร้างโดยเด็ดขาด
I. Island map - Ice cave พิกัด 29.1 31.8
II. Abberration map - Shadow cave พิกัด 55.2 65.9
III. The Center map - Ice cave พิกัด 18.7 29.7 และ พิกัด 60.0 22.5 - Pearl cave พิกัด1 5.8 50.5
IV. Fjordur map -Skarstind Mountains -Underwater cave พิกัด 71.8 02.9
V. Lost Island map -Gloom Grove พิกัด 64 44.1

- ไม่อนุญาตให้แจม Fob หรือกระทำการใดๆ ขณะที่เผ่าอื่นกำลัง Raid กันอยู่ (หากมีการร้องเรียน, แอดมินพบ แบนทันที)
- ห้ามสร้างสิ่งปลูกสร้าง,ป้อมปืน หรือสิ่งอื่นใด บริเวณช่องแอร์ map Genesis 2 โดยเด็ดขาด (มีการร้องเรียน,พบ ลบทิ้งทันที)
- ไม่อนุญาตให้รวมเผ่าทุกกรณี (มีโทษแบนทันที)
- อนุญาตให้สร้างบ้านหลักได้แค่ 1 แมพ จำนวน 1 หลังเท่านั้น
- บ้านสำหรับฟาร์มทรัพยากร จำกัดขนาด 5X5 มีป้อมปืนไม่เกิน 20 ป้อม สามารถสร้างได้ 3 หลังต่อหนึ่งแมพ
- หนึ่งเผ่าต้องมีสมาชิกไม่เกิน 20 คน
- ห้ามตั้งป้อมปืนบนหลังสัตว์ทุกชนิด รวมถึง Hover
- หากมีการ tame ผู้เล่น เมื่อหมดเวลา PvP ต้องปล่อยทันที

Server Rules

- Please read and follow server rule if break rule by claiming do not know server rule will be charged with willfully ignored server rule and get banned immediately.
- Any loopholes of the General Terms and Conditions or anything that would defraud other players are prohibited.
- Do not use any cheating programs.
- Do not sell anything in the game for real money.
- Do not disturb or bully other players during PvE time.
- Do not build any structures near the respawning point of main resources.
- Do not build any structures/turrets float in the sky.
- Do not build any structures more than necessary.
- Do not build any structures/turrets around the Blue, Red, and Green Obelisks on every map, mission terminal andwhether in front of the cave entrance or the artifact cave, Rune and item can get in single point on map
- Do not build any structures covering every type of Dinos. Can place foundation from platform saddle only 1 block per side (allowed to use foundation only) and can build for protect the riders.
- Do not place C4 before PvP time.
- Do not build any structures/camps before PvP time.
- The Attackers are allowed to block the area for building the camp or leave the camp during PvP time if only the camp is not broken. Otherwise, the main camp must be clearly oblivious. Foundation/leftovers in camp are not allowed and will be demolished immediately after the PvP time’s up.
- The Attackers are not allowed to build, enlarge, or place anything include repaired anycase during the PvE time except for the demolishing.
*Note that always take a screenshot after the PvP time for your benefit in checking.(Allowed one of member tribe do this)*

- In case of being raided, the Defenders are not allowed to build, enlarge, or place anything include repaired anycase during the PvE time on PvP’s day (Fri Sat Sun).
* Note that always take a screenshot after the PvP time for your benefit in checking. (Allowed one of member tribe do this)*

- Do not carry other player tribes in PvE time. If you do, the admins will consider summoning for a caution, compensation, elimination, and finally get banned depending upon the guilt.
- In the actions that a player/tribe themselves unlocked (doors, structures, etc.) and were stolen. The admin is not responsible for the negligence of the player/tribe themselves.
- Dino’s door which is used for capturing the animals must be demolished after use immediately
- The Attackers’ camp must collect within 24 hours since the PvP time’s up. (Before 11.00 p.m. UTC 7 Monday)
- If there are errors happened from servers and damage to Dino’s supplies. You could notify us to get them back. (Excluding errors from existing game systems in the main server.)
- In case a player/tribe has any errors by themselves negligence, killed by animals, or from the game client include any damage on player property by gameplay ex. sturctures auto decay dino has unclaim by system because did not online 8 days and every accident from gameplay. Admin will not be responsible for these cases. (Please notify inquiries in advance.)
- Do not build structures below the Platform on ships and Dino. (Except for farm Dino.)
- Do not build any structures, turrets etc. over/covering the spawning locations (report by player, found delete it immediately.) (Spawn point click )

- In case of requesting return items/Dinos, you need proof for requesting return items/Dinos every time.
(If you have no proof, it is up to the admin’s consideration whether you will receive more or fewer rewards.)
* If you inform us of any false information, the admin reserves the right to ban it. *

- Limit structure 17500 pics in PVE time
- Not allowed tribe alliances
- Cave in this list is not allowed to build any structures
I. Island map - Ice cave local 29.1 31.8
II. Abberration map - Shadow cave local 55.2 65.9
III. The Center map - Ice cave local 18.7 29.7 and 60.0 22.5 - Pearl cave local 1 5.8 50.5
IV. Fjordur map -Skarstind Mountains -Underwater cave local 71.8 02.9
V. Lost Island map -Gloom Grove local 64 44.1

- Not allowed third party on another tribe raid (if report from player, admin found get banned immediately.)
- Do not build any structures, turrets etc. on Passage tunnels area in map Genesis 2 (report by player, found delete it immediately.)
- Not allowed merge tribes in any case (banned immediately)
- Allowed to build main base only on one map
- Farming resource house limit size 5X5 have no more than 20 turret can build only 3 per map
- Limit tribe member no more than 20 players
- Not allowed to place turret on all kinds of dino include hover
- If tame player free them after PvP time end